Discrete bedrijfsbegeleiding sinds 1987

Wij begeleiden kleine en middelgrote (familiale) bedrijven bij belangrijke beslissingen, tijdens crisissen, bij bedrijfsaankopen en bedrijfsverkopen of permanent, b.v. als onafhankelijk bestuurder

 


Onafhankelijke bedrijfsbegeleiding
Raden van bestuur

Bij belangrijke beslissingen staan wij u bij met objectieve adviezen vanuit onze 40 jaar bedrijfservaring in KMO's en familiale bedrijven.


No-nonsense, handson, vanuit het standpunt van de bedrijfseigenaar. 
 

 


Bedrijfsdoorlichting
Crisis- en interimmanagement

Doorlichting van uw bedrijf, een afdeling of een project. Geen holle modellen of sjablonen. Objectieve cijfers en feiten. Werkbare aanbevelingen.

Wij zijn altijd bereid om onze bevindingen en aanbevelingen om te zetten in de praktijk.
 

 


Aan- en verkopen van bedrijven
Inclusief prospectie en afsluiting

Van praktijkadvies via de begeleiding van uw project tot en met de volledige afsluiting en nazorg van uw bedrijfsaankoop, - verkoop en -participatie.


U behoudt permanent de leiding en beslissingskracht.
 

 


Activiteiten volgens uw behoeften

Per dag, per uur of per project. Wij komen en gaan zoals u en uw bedrif daar behoefte aan hebben.
Alle benodigde werkingsmiddelen hebben wij zelf beschikbaar.
Wij werken volkomen op eigen houtje of middels door u verstrekte assistentie.

 

 


Absolute discretie

Het hoeft geen betoog dat onze discretie absoluut is en uw bedrijfsvoering in veilige handen.
 

 


Contacteerbare referenties

Geen occulte lijsten of discretionele beperkingen. Bedrijfsleiders zoals u die praten als u daar om vraagt.l

Vandecruys Management BV

Ward Vandecruys
Tel: +32 (0)475 57 88 55
Mail: vandecruys@telenet.be
web: www.vandecruys.be

2900 Schoten (Antwerpen), België.

BE 0445.332.443

Contacteer ons volkomen vrijblijvend voor meer informatie

+32 475 57 88 55 - vandecruys@telenet.be